Relingen en balustrades

Hiernaast vindt u verschillende foto's m.b.t. relingen en balustrades, toegepast in de beroepsvaart.