Spiegelsteunen

Hiernaast vindt u een foto m.b.t. een spiegelsteun, toegepast in de beroepsvaart.